Kompleksowa diagnostyka neurologiczna – badanie obwodowego i centralnego układu nerwowego

1400 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1400 zł

Badanie centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Pomagamy opanować techniki badania neurologicznego. Poznaj najskuteczniejsze techniki badania dyskopatii, rwy kulszowej i udowej, stenozy, neuropatii obwodowych, patologii centralnych i precyzyjnie dobieraj techniki leczenia.

 • PROWADZĄCY: Dariusz Ciborowski
 • 2 DNI SZKOLENIOWE
 • LOKALIZACJE: Poznań, Wrocław, Kraków, Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Radom, Katowice

Podstawą pracy każdego fizjoterapeuty jest rozumienie działania układu nerwowego. Odpowiednia wiedza z zakresu centralnego układu nerwowego, nerwów obwodowych czy układu dermatomów pozwala na swobodne poruszanie się po badaniu neurologicznym i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu lub przeoczenia deficytu neurologicznego u pacjenta.

Szkolenie zaczyna się od zrozumienia zagadnień i ich roli, takich jak: neuropatia, neuralgia, budowa nerwu, szlaki, istota biała i szara. Dzięki temu uczestnik nauczy się stopniować dolegliwości pacjenta. Szczególne znaczenie będzie miało zrozumienie, na jakim poziomie układu nerwowego dochodzi do potencjalnej dysfunkcji u pacjenta. Kolejnym krokiem będzie nauczenie się wykorzystania testów neurologicznych do dokładnego określenia źródła problemu.

Niezwykle cennym elementem szkolenia jest samodzielna interpretacja przypadków gabinetowych, dzięki czemu kursanci w praktyce uczą się całego procesu diagnostycznego i właściwej interpretacji uzyskanych wyników. Jest to jedyny kurs w Polsce oparty na autorskiej książce prowadzącego „Testy neurologiczne w fizjoterapii”.

Szkolenie obejmuje badanie czucia (dotyk, ciepło zimno, wibracje, ból, propriocepcja), siły mięśniowej, centralnego układu nerwowego (górny motoneuron, objawy móżdżkowe, objawy oponowe), ostrych stanów korzeniowych (radikulopatia, stenoza, rwy kulszowa, udowa, barkowa, dyskopatie), neuropatii obwodowych (cieśń nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, neuropatie nerwu promieniowego, neuropatie nerwu kulszowego, strzałkowego i piszczelowego, w tym zespół kanału stępu, parestezje i drętwienia w obrębie stopy i dłoni).

 • Zyskasz niezbędne narzędzia do oceny neurologicznej pacjenta
 • Nauczysz się szybciej i precyzyjniej diagnozować pacjenta
 • Dokładniej wytłumaczysz pacjentowi, na czym polega jego problem
 • Precyzyjniej dobierzesz odpowiednie metody i techniki pracy z pacjentem
 • Poprawisz umiejętności komunikacji z pacjentem w procesie leczenia długotrwałych schorzeń
 • Poznasz sposoby diagnozy i postępowania z najczęstszymi neuropatiami obwodowymi
 • Poznasz sposoby diagnozy i postępowania z ubytkami i patologiami centralnego układu nerwowego
 • Będziesz wiedział kiedy odesłać pacjenta do innego specjalisty
 • Zrozumiesz sposoby badania nerwów czaszkowych

Dzień 1

9.00-10.00
Wykład wprowadzający:

 • Budowa układu nerwowego – podział
 • Neuropatia i neuralgia
 • Drogi wstępujące i zstępujące
 • Budowa rdzenia
 • Łuk odruchowy
 • Odruch na rozciąganie i odwrócony odruch na rozciąganie
 • Specyfika uszkodzeń górnego i dolnego motoneuronu

 

10.00-11.00
Badanie czucia:

 • Badanie czucia dotyku
 • Badanie rozdzielności dwupunktowej
 • Badanie wibracji
 • Badanie temperatury
 • Badanie czucia ułożenia

 

11.00-11.15
Przerwa

 

11.15-13.00
Badanie siły mięśniowej:

 • Badanie mięśni wskaźnikowych
 • Różnicowanie


13.00-13.30

Przerwa obiadowa

 

13.30-15.00
Centralny układ nerwowy:

 • badanie kończyny dolnej

 

15.00-16.00
Centralny układ nerwowy:

 • badanie kończyny górnej

 

16.00-16.15
Przerwa

16.15-17.00
Badanie móżdżku i ocena dysfunkcji oponowych

 

17.00-18.00
Przypadki kliniczne:

 • wnioskowanie kliniczne i przeprowadzenie badania

Dzień 2

8.00-9.30
Nerwy czaszkowe

 

9.30-12.30
Obwodowy układ nerwowy kończyny górnej (splot szyjny i splot barkowy, nerw pośrodkowy, promieniowy, łokciowy, pachowy, mięśniowo-skórny):

 • anatomia
 • palpacja
 •  testy prowokacyjne
 • różnicowanie poziomu występowania neuropatii obwodowej/objawy centralne (dyskopatie, mielopatia szyjna, TOS, zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, zespoły uwięźnięć)

 

12.30-13.00
Przerwa obiadowa

 

13.00-15.00
Obwodowy układ nerwowy kończyny dolnej (splot lędźwiowy i splot krzyżowy, nerw kulszowy, piszczelowy i nerwy strzałkowe):

 • anatomia
 • palpacja
 • testy prowokacyjne
 • różnicowanie poziomu występowania neuropatii obwodowej/objawy centralne (radikulopatia, zespół ogona końskiego, stenoza, zespół kanału stępu, zespoły uwięźnięć)

 

15.00-16.00
Przypadki kliniczne:

 • wnioskowanie kliniczne i przeprowadzenie badania

Skrypt

Każdy uczestnik otrzymuje skrypt z materiałami omawianymi podczas kursu.

Certyfikat

Potwierdzający nabyte umiejętności.

Sprawdź dlaczego warto wziąć udział w kursie

Odtwórz wideo

Czego się nauczysz?

Wywiad

Wyciągaj właściwe wnioski z rozmowy z pacjentem

Praca 1 na 1

Zyskaj pewność w procesie badania pacjenta

Badanie

Intepretuj właściwie wyniki badania neurologicznego

Szczegóły

Kurs diagnostyki

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności wykonania pełnego badania neurologicznego, w tym badania czucia, siły mięśniowej, oceny bólowej i deficytów neurologicznych, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o prowadzonej terapii.

Kursanci poznają podstawy praktyczne i teoretyczne testów klinicznych, testów oceny siły mięśniowej, rodzajów czucia dla każdej części ciała. Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie różnicowania ostrych i przewlekłych dysfunkcji neurologicznych centralnych i obwodowych.

Podczas kursu omówiona zostanie anatomia i fizjologia leżąca u podstaw najczęstszych dysfunkcji centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Dodatkowo omówione zostaną aktualne badania naukowe i badania obrazowe. W niektórych przypadkach prowadzący wykona badanie USG w czasie rzeczywistym w celu dokładniejszej oceny testowanych tkanek.

Dokładna diagnostyka oparta o wiarygodne testy i techniki oceny układu nerwowego jest podstawą pracy każdego fizjoterapeuty. Możliwość zawężenia hipotez podczas badania daje możliwość precyzyjnego dobrania techniki i miejsca leczenia, w szczególności układu nerwowego.

Niniejszy kurs pozwala nabyć umiejętności, dzięki którym leczenie najczęstszych patologii neurologicznych będzie dokładne i szybsze. Zaoszczędzi to czas pacjenta i pozwoli na szybszy powrót do pełnej sprawności.

Podczas szkolenia omówione zostaną sytuacje, w których konieczne może być odesłanie pacjenta do innego specjalisty, także w celu wykonania dalszej diagnostyki obrazowej.

Jest to szczególnie istotne w przypadku ostrych stanów neurologicznych (takich jak zespół ogona końskiego, stenoza, ostre stany korzeniowe).

Wiedza zdobyta na kursie pozwoli samodzielnie określić potencjalne źródło problemów pacjenta i skutecznie dobrać odpowiednie postępowanie terapeutyczne.

Kurs ma charakter praktyczny. Większość czasu przeznaczona będzie na naukę wykonywania i właściwej interpretacji technik badania. Teoria poparta będzie przykładami klinicznymi, wraz o omówieniem anatomii, fizjologii, usg, rtg i mri tych przypadków.

Dodatkowo w parach prowadzone będą warsztaty, na których kursanci w parach prowadzić będą badanie neurologiczne. 

Nauczysz się technik badania najczęstszych schorzeń:
rwa kulszowa, udowa i barkowa, stenoza, zespół ogona końskiego, radikulopatia szyjna, mielopatie, objawy górnego motoneuronu, objawy móżdżkowe, dysfunkcje obwodowe: cieśń nadgarstka, zespoły nerwu łokciowego i promieniowego, TOS, dysfunkcje nerwów czaszkowych.

posłuchaj opinii uczestników

Obejrzyj relacje z kursu

Sprawdź

Jak wyglądają nasze kursy stacjonarne

Zobacz opinie wideo

Mogą cię zainteresować również:

SPRAWDŹ PRZYKŁADOWĄ TREŚĆ KSIĄŻKI

Po podaniu adresu e-mail przykładowa treść w formie PDF zostanie niezwłocznie wysłana na Twojego maila

Pobierając materiał wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych. O szczegółach przeczytasz w Polityce prywatności. W każdej chwili możesz wypisać się z listy klikając przycisk na dole każdego wysłanego przez nas e-maila

SPRAWDŹ PRZYKŁADOWĄ TREŚĆ KSIĄŻKI

Po podaniu adresu e-mail przykładowa treść w formie PDF zostanie niezwłocznie wysłana na Twojego maila

Pobierając materiał wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych. O szczegółach przeczytasz w Polityce prywatności. W każdej chwili możesz wypisać się z listy klikając przycisk na dole każdego wysłanego przez nas e-maila