BLOG

Poznaj najciekawsze informacje na temat diagnostyki klinicznej w fizjoterapii

#13 ITBS – kolano biegacza

Miejsce występowania bólu wskazuje strzałka – kolano biegacza ITBS Iliotibial Band Syndrome  (Zespół Pasma Biodrowo-Piszczelowego/Kolano Biegacza – ITBS) jest jednostką chorobową, która najczęściej dotyczy biegaczy.

Czytaj więcej