#8 Uszkodzenie łąkotki nie wpływa na ból i funkcję stawu!

Taki wniosek płynie z artykułu Tornbjerga i in. (2017). Uszkodzenie łąkotki i inne patologie strukturalne stawów stwierdzone podczas operacji nie były związane z przedoperacyjnie zgłaszanym bólem i ograniczeniem funkcji u pacjentów z uszkodzeniem łąkotki. Kwestionuje to podejście tłumaczące bezpośredni związek między nimi (uszkodzeniem a bólem i funkcją) oraz rolę artroskopii w leczeniu patologii strukturalnej, jako środka do poprawy wyników zgłaszanych przez pacjentów po operacji uszkodzenia łąkotki. Na końcu artykułu znajdziesz grafikę, dzięki której spojrzysz szerzej na problem związany z uszkodzeniem łąkotki.

Ryc.1 - MM - łąkotka przyśrodkowa, LM - łąkotka boczna, ACL- więzadło krzyżowe przednie, PCL - więzadło krzyżowe tylne, aMF - więzadło łąkotkowo udowe przednie, pMF - więzadło łąkotkowo udowe tylne

Patologia strukturalna nie jest związana z bólem i funkcją zgłaszaną przez pacjentów poddawanych operacji łąkotki

Zbadano związek między patologiami strukturalnymi kolana zidentyfikowanymi podczas operacji z przedoperacyjnym bólem kolana i funkcją u pacjentów poddawanych artroskopowej operacji łąkotki. W badaniu wzięło udział 443 pacjentów. Wyniki zgłaszane przez pacjentów, w tym uraz kolana i Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) uzyskano za pomocą kwestionariuszy online przed operacją. Patologię stawu kolanowego oceniali operujący chirurdzy przy użyciu kwestionariusza Iternational Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS), uzupełnionej o informacje pochodzące z raportów chirurgicznych. 

Wyniki:

Specyficzne uszkodzenia łąkotki i inne nieprawidłowości stawów stwierdzone podczas operacji, nie były związane  przedopreracyjnym zgłaszanym bólem i problemem z funkcją u pacjentów z uszkodzoną łąkotką.

Ryc. 2 - Rodzaje uszkodzenia łąkotki

W praktyce klinicznej korzystamy z całej gamy testów klinicznych dla oceny łąkotek: testu McMurray, testu Apleya, test tkliwości szpary stawowej (Joint line tenderness – JLT) i testu Thessaly.  W przeglądzie systematycznym The accuracy of the special tests to diagnose meniscal tears remains poor., Smith’a et al wykazał, że artroskopowa menisektomia zdegenerowanych łąkotek nie działa lepiej niż zabieg sham/placebo, czy rehabilitacja zachowawcza. To może kwestionować potrzebę takiej diagnozy, a potwierdzenie „uszkodzenia łąkotki”  podczas badania rezonansem magnetycznym może być przypadkowe i nie odgrywać roli w powstawaniu bólu i utracie funkcji u pacjenta. Dodatkowo autorzy badania wykazali, że powyższe testy, które są powszechnie wykorzystywane w testach łąkotki są słabe.  Jednak również podkreślają, żeby  krytycznie i ostrożnie podchodzić do tego wniosku, ponieważ mogły wystąpić ograniczenia badawcze wynikającej z niskiej jakości oraz braku badań z wysoką heterogenicznością zawartych w tym przeglądzie.

 

Podsumowanie

Powinniśmy skupić się w praktyce gabinetowej, by określić, który pacjent kwalifikuje się do leczenia zachowawczego, a nie skupiać się wyłącznie na szukaniu uszkodzenia. Testy kliniczne dla łąkotek wydają się nie wspierać fizjoterapeutów w podjęciu tej decyzji. Czy zatem warto je robić? Oczywiście, że tak! Pamiętajmy jednak o zachowaniu zdrowego rozsądku podczas wnioskowania klinicznego i nie tworzeniu hipotezy wyłącznie w oparciu o pojedyncze wspomniane testy.


Dariusz Ciborowski
Grzegorz Ślęczka

Bibliografia

Bibliografia:

1. Special tests for assessing meniscal tears within the knee: a systematic review and meta-analysis, Benjamin E Smith, Damian Thacker, Ali Crewesmith , Michelle Hall 

2. Structural pathology is not related to patient-reported pain and function in patients undergoing meniscal surgery, Simon Maretti Tornbjerg, Nis Nissen, Martin Englund, Uffe Jørgensen, Jeppe Schjerning, L Stefan Lohmander, Jonas Bloch Thorlund

Źródło zdjęcia profilowego:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-57382-9_11 

Więcej na temat testów klinicznych

Książka „Testy kliniczne w fizjoterapii. Badanie narządu ruchu”. Ponad 250 testów do oceny mięśni, kości i stawów na 350 stronach:

E-book „Testy kliniczne w fizjoterapii. Badanie narządu ruchu”. Ponad 250 testów do oceny mięśni, kości i stawów na 350 stronach w wersji elektronicznej:

Kurs online „Testy kliniczne w fizjoterapii. Badanie narządu ruchu”. Ponad 200 filmów uczących poprawnego wykonania testów:

Kursy stacjonarne „Diagnostyka ortopedyczna w fizjoterapii. Testy kliniczne” w całej Polsce:

W skrócie: Testy kliniczne w fizjoterapii, książka Testy Kliniczne w fizjoterapii, kursy dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, lekarzy, masażystów, terapeutów manualnych, studentów fizjoterapii i medycyny

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *